Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurlijk Maastricht

Inhoudsopgave

Vooraf/Voorwoord
Voorwoord burgemeester

Inleiding op boek:
Natuurlijk Maastricht. Compacte stad in een weids landschap Redactie

Landschap, mens en stadsnatuur
Inleiding Gerard Majoor
01 Stad van mergel, Maas en Jeker. Een beknopte geologische geschiedenis van Maastricht Carlo Poolen
02 Maastrichtse onderzoekers van het eerste uur: de wortels van het Maastrichtse natuuronderzoek John W.M. Jagt, Olaf Op den Kamp & Tineke de Jong
03 Mens en landschap in Maastricht. De ontwikkeling van het historische landschap Pieter Caljé
04 Stadsnatuur. Een wereld op zichzelf Roy Erkens
Kader 1 Neofyten en invasieve soorten Maurice Martens
Kader 2 Plaagdieren Janneke Ackermans

Het terrassenlandschap
Inleiding Pieter Caljé.
05 Het Lanakerveld. Een reis door de tijd. Pieter Caljé
Kader 3 Boerenlandvogels. Henny Kloosterboer
Kader 4 De flora in het noordwesten van Maastricht Maurice Martens
06 De terrassen aan de oostzijde van Maastricht. Mens en landschap in Amby, Heer en Heugem Hans Renes
Kader 5 Hoogstamfruitbomen Hermie van Es & Tineke de Jong
Kader 6 De Europese Hamster in Maastricht Gerard Muskens
Kader 7 Vogels in het terrassenlandschap Tineke de Jong

Waterlopen
Inleiding Hettie Meertens
07 De Maas van bron tot monding. De Limburgse levensader Hettie Meertens & Jan Joost Bakhuizen
Kader 8 Kalkmaas, Stadsmaas en Grensmaas Hettie Meertens
Kader 9 Water- en oeverplanten Lisa Op den Kamp
08 Bosscherveld en Boschpoort. Een waterrijk gebied in Noordwest-Maastricht, Tineke de Jong, Maurice Martens en Herman van Wissen
Kader 10 Het Bassin Maurice Martens
Kader 11 Bosschereiland Maurice Martens & Herman van Wissen
09 Rivierpark Maasvallei. Groots en dynamisch Hettie Meertens
Kader 12 Grote grazers Hettie Meertens
Kader 13 Geul Hettie Meertens
Kader 14 Natuurontwikkeling Hettie Meertens
10 De Kleine Weerd. Natuurontwikkeling vlak bij de stad Karin Coenen
Kader 15 Bever, Olaf Op den Kamp
11 Pieterplas. Waar natuur en recreatie hand in hand gaan Olaf Op den Kamp & Arjan Ovaa
Kader 16 watervogels Henny Kloosterboer
12 De Jeker. Een riviertje met vele gedaanten Tineke de Jong
Kader 17 Molens langs de Jeker Tineke de Jong
Kader 18 Grote gele kwikstaart Henny Kloosterboer
13 Het Jekerdal. Het Heuvelland in het klein Tineke de Jong
Kader 19 Wijnbouw Tineke de Jong
Kader 20 Natuurtuinen Jekerdal Cridi Frissen-Moors & Tineke de Jong
14 De Kanjel. De derde waterloop van Maastricht Maurice Martens & Herman van Wissen

Sint-Pietersberg en Cannerberg
Inleiding Gerard Majoor
15 De Sint-Pietersberg. Kalkheuvel tussen Jeker en Maas Gerard Majoor
Kader 21 Aanpassingen van planten in kalkgraslanden Lisa Op den Kamp
Kader 22 Fort Sint Pieter Gerard Majoor
Kader 23 Bloemrijke graslanden en natuurakkers Antonie de Beaumont & Lisa Op den Kamp
Kader 24 Vlinderparadijs Sint-Pietersberg Olaf Op den Kamp
16 De ENCI-groeve. Van maanlandschap naar natuurgebied Gerard Majoor
Kader 25 Primaire successie Roy Erkens & Olaf Op den Kamp
Kader 26 Oehoe Marjon Savelsberg
17 Een bonte wereld in het donker. De onderaardse kalksteengroeves van Maastricht Susanne Hanssen & Joep Orbons.
Kader 27 De kleine dieren van de duisternis Willem Vergoossen & John Hageman
Kader 28 Vleermuizen Ger Beckers
18 Het Cannerbos. Hellingbos in het Jekerdal Olaf Op den Kamp
Kader 29 Château Neercanne, Olaf Op den Kamp

Parken en stadsnatuur
Inleiding Tineke de Jong
19 Stadspark Maastricht. Een arboretum in de stad Tineke de Jong
Kader 30 Tapijn Janneke Ackermans
Kader 31 Fladderiep Tineke de Jong
20 Parken in woonwijken. Groene oases in de stad Tineke de Jong
Kader 32 Stadsvogels Henny Kloosterboer
Kader 33 Zoogdieren in de stad Janneke Ackermans
21 Ecologisch beheerde stadsnatuur. Kleurrijke bermen en graslanden Lisa Op den Kamp & Cridi Frissen-Moors
Kader 34 Groenbeheer Cridi Frissen-Moors & Lisa Op den Kamp
Kader 35 Hooikoorts en stadsgroen, Maurice Martens
22 Algemene begraafplaats Tongerseweg. Groene oase van rust Lisa Op den Kamp & Henny Kloosterboer
Kader 36 Vleermuizen in de stad Ger Beckers

Landgoederen
Inleiding Maurice Martens
23 Buitengoed Geul en Maas. De landgoederenzone van Maastricht Jos Bonnemayer
Kader 37 Stinzenplanten Jos Bonnemayer

Vestingwerken
Inleiding Tineke en Wil de Jong
24 Stadsmuren. Oude muren vol leven Olaf en Lisa Op den Kamp
Kader 38 Stadsmuren Jos Notermans
Kader 39 Muurplanten Lisa Op den Kamp
Kader 40 Slakken op de stadsmuren Gerard Majoor
25 Het Frontenpark. Waar natuur en cultuur elkaar versterken Lisa Op den Kamp & Cridi Frissen-Moors
Kader 41 De buitenwerken Jos Notermans
Kader 42 Muurhagedis, Cridi Frissen-Moors
Kader 43 Bijenbastion de Hoge Fronten Ivo Raemakers

Afsluiting
Literatuur
Auteurs
Sponsoren
Organisaties
Soortenindex