Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurlijk Maastricht

Colofon

Specificaties

Natuurlijk Maastricht, Compacte stad in een weids landschap. Gerard Majoor, Olaf Op den Kamp, Tineke de Jong, Maurice Martens en Roy Erkens. 590 pagina’s, 1400 kleurenfoto’s, 17 wandelkaarten, formaat: 16,5 x 24,5 cm, gebonden in een harde cover. ISBN 978-90-74508-34-6.

COLOFON

Cip: Koninklijke Bibliotheek ‘s Gravenhage

Natuurlijk Maastricht Compacte stad in een weids landschap

Redactie: Gerard Majoor, Olaf Op den Kamp, Tineke de Jong, Maurice Martens & Roy Erkens.

Auteurs: Janneke Ackermans, Jan Joost Bakhuizen, Antonie de Beaumont, Ger Beckers, Jos Bonnemayer, Pieter Caljé, Karin Coenen, Roy Erkens, Cridi Frissen-Moors, Hermie van Es, John Hageman, Susanne Hanssen, John Jagt, Tineke de Jong, Wil de Jong, Henny Kloosterboer, Gerard Majoor, Maurice Martens, Hettie Meertens, Gerard Muskens, Jos Notermans, Lisa Op den Kamp, Olaf Op den Kamp, Joep Orbons, Arjan Ovaa, Carlo Poolen, Ivo Raemakers, Hans Renes, Marjon Savelsberg, Willem Vergoossen & Herman van Wissen.

Eindredactie: Ilse van Ogtrop.
Fotoredactie:
Olaf Op den Kamp
Kaarten: Martine Lemmens (bewerking)

Uitgave van de Stichting Natuurpublicaties Limburg (SNL), in opdracht van het Koninklijk Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.

ISBN 9789074508346

Trefwoorden: Maastricht, landschap, flora, fauna, geologie, stadsnatuur, ecologie, wandelen.

Lay-out, opmaak: Bob Luijks, Natuurportret.

Druk: Zeeqer, Raalten

© 2020 Stichting Natuurpublicaties Limburg.

Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical photocopying or otherwise, without the permission of the publisher.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Te citeren als

G.D. Majoor, O.P.J.H. Op den Kamp, T. de Jong-van Heusden, M.J.M. Martens & R.H.J. Erkens (redactie), 2020. Natuurlijk Maastricht. Compacte stad in een weids landschap. Stichting Natuurpublicaties Limburg, Maastricht.

Hoofdstukken als

Erkens, R., 2020. Stadsnatuur, een wereld op zichzelf. In: G.D. Majoor et al., 2020. Natuurlijk Maastricht. Compacte stad in een weids landschap. Stichting Natuurpublicaties Limburg, Maastricht PP PP